Suttungs mjød

Tankar, filosofi, pedagogikk og praksis i suttungrørsla

Month: juni, 2014

content.php

«Urbanleir» – les Kinck i veke 34

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Sigrid Salen inviterar alle interesserte til Kinck-lesing, og skriv:

Portrett av Hans E. Kinck

Sommerferien står for døren, og så er det høst (dette har jeg fra Bjørnson).

Og på sensommeren er det Kinck – slik har det alltid vært!

Med andre ord: Det inviteres til urbanleir i uke 34. Vi skal lese Kincks tre små italienske dramaer: Agilulf den vise, Bryllupet i Genua og Lisabettas brødre. I tillegg Boccaccio, og om vi får tid, essays.

Prosedyren er den vanlige: Vi møtes hver dag etter arbeidstid i Pilestredet. Det serveres salat, og så leser vi med en kaffepause. Lesingen avsluttes i ti-tiden. Man melder seg på til hver dag, og det herlegges seksti kroner hver dag til salat og kaffe.

Fint med en preliminær påmelding i løpet av sommeren. Hvis dere vet om andre som vil lese Kinck, så si fra til dem.

Interesserte får sende SMS til Sigrid på 90558650 og merke veke 34 i kalenderen sin «Urbanleir»!

content.php

Presseoppslag om Wergelandsfesten på Tangen

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Fine oppslag i lokal-avisene om Wergelandsfesten på Tangen 17. juni 2014:
HA-18.06.2014
Hamar Arbeiderblad 18. juni 2014

17 juni2014Stangeavisa-lite
Stangeavisa 19. juni 2014

content.php

«Sølverblomsterkolber»..?

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Humle flyg inn i blåklokke

I diktet «Svalen» har Wergeland eit rikt blomsterflor, og midt i første del finn vi det mystiske ordet «sølverblomsterkolber». Kva slags vekst kan dette vera? Botanikar Knut Fægri har skrivi eit heilt oppslagsverk kalla «Wergelands blomster», men dette ordet har han ikkje skjønt – kanskje ikkje så rart, for ein må sjå ganske nøye på samanhengen i teksta for å finne ut av det. På nettsida diktarbiologi.net er Fægri sin hypotese referert slik:

Sølverblomsterkolbe {!}/  Liliekolbe (stuekalla) Zantedeschia aethiopica

Men i Svalen er Wergeland er ute i enga om morran, det veks definitivt ingen stue-kala der og det er heller ikkje dette han har i tankane. Slik er strofa:

Førenn engens klokker blå
ennu har begynt å gå
slagne an til ottesang
av et vindpust, med en klang
som erbødig englens skarpe øre
over sky fornemmer
hvor i deres dyp de tunge
sølverblomsterkolber runge
over alle disse stemmer
susende fra gressets harpe.

Når han skriv «i deres dyp» syner «deres» til «engens klokker blå» – så det store, fantasifulle ordet «sølverblomsterkolber» er rett og slett det bittelille sølvskimrande arret på blåklokka! Snakk om å sjå det store i det små!

Arret til blåklokkaFoto: Bente Haarstad

content.php

Nicolai Wergeland – allsidig prest og en av fedrene på Eidsvoll

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

 

Nicolai Wergeland malt av Christian Olsen

Foredrag ved Dagne Groven Myhren
til Grunnlovsjubileet 2014

Tangen kirke 17. juni 2013 kl. 18:00

Ved orgelet: Eilev Groven Myhren spiller Nicolai Wergelands bryllupsmarsj.


Dagne Groven Myhren er tidligere professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Dr. Philos. på Henrik Wergeland i 1988. Utga i 1995 (med innledning og kommentarer) Nicolai Wergelands skrift fra 1833, ”Rettfærdig Bedømmelse af Henrik Wergelands Poesie og Karakteer”.

content.php

«Skyggen» på Bolteløkka skole

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

«Skyggen» av H. C. Andersen vart framført for 5. klasse på Bolteløkka skole den 10. juni 2014.skyggen-tangen Samtale med elevane etterpå gav oss godt innsyn i sider ved dramatiseringa som fungerte bra og mindre bra. Teater-messig ser det ut til å fungere fint å «møte» og spela mot video-skyggen – elevane var ganske sikre på at det var ein person bak scenen – men ingen hadde fått med seg åssen skyggen vart så rik og mektig. Scenen der skyggen fortel om dette bør vi altså omarbeide eller utbrodere. Fantastisk å få slik direkte tilbakemelding, og takk til rektor Dag Gomnæs for at vi fekk lov til å «prøve ut» forestillinga på 5. klasse ved Bolteløkka skole.

content.php

Program for 17. juni 2014

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Program for 17. juni 2014 - klikk for PDF

Programmet for 17. juni 2014 er klart – sjå 17. juni, eller last ned utskriftsversjon (PDF).