Om «Norges Konstitutions Historie» i P2

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Den 24. april var Eilev Groven Myhren i P2 for å presentere «Norges Konstitutions Historie» av Henrik Wergeland. Hør sendinga her (tilgjengeleg fram til 24. oktober 2014).