«Urbanleir» – les Kinck i veke 34

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Sigrid Salen inviterar alle interesserte til Kinck-lesing, og skriv:

Portrett av Hans E. Kinck

Sommerferien står for døren, og så er det høst (dette har jeg fra Bjørnson).

Og på sensommeren er det Kinck – slik har det alltid vært!

Med andre ord: Det inviteres til urbanleir i uke 34. Vi skal lese Kincks tre små italienske dramaer: Agilulf den vise, Bryllupet i Genua og Lisabettas brødre. I tillegg Boccaccio, og om vi får tid, essays.

Prosedyren er den vanlige: Vi møtes hver dag etter arbeidstid i Pilestredet. Det serveres salat, og så leser vi med en kaffepause. Lesingen avsluttes i ti-tiden. Man melder seg på til hver dag, og det herlegges seksti kroner hver dag til salat og kaffe.

Fint med en preliminær påmelding i løpet av sommeren. Hvis dere vet om andre som vil lese Kinck, så si fra til dem.

Interesserte får sende SMS til Sigrid på 90558650 og merke veke 34 i kalenderen sin «Urbanleir»!