Solidaritets- og fredsdikt på Ekeberg 30. april

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Søndag 30. april klokka 18:00 blir det opplesningskveld i Orgelhuset på Ekeberg i Oslo, med solidaritets- og fredsdikt og noveller av Ingeborg Refling Hagen, Nils Collett Vogt, Nini Roll Anker, Arnljot Eggen og andre.

Opplesning ved Hallvord Reiar Michaelsen Steen, Eilev Groven Myhren, Johanne Louise Groven Michaelsen og Svein Hellesøy.

Orgelhuset har inngang via Røhrts vei 2, lett tilgang med buss 34 eller 74 til Ekeberg camping – gå så ned Ekebergveien (sperra med steiner) til krysset Ekebergveien / Røhrts vei og inn til venstre. Gratis inngang.

Vel møtt!