Wergeland-jam

av Eilev Groven Myhren

Portrett av Henrik Wergeland i grønn jakke

Wergelandmaraton over tre dagar er planlagt til helga 13, 14, og 15. februar 2015, altså fredag 13, laurdag 14, og sundag 15. Kvar økt er på fire timar (fredag på kveldstid – 17:00-21:00, helgedagane på dagtid – 11:00-15:00).

På 3×4 timar skal vi lesa gjennom alle dikta i åttebandsutgåva, medrekna dei fem diktsamlingane hans (første Ring, anden Ring, Poesier, Jøden og Jødinden), i tillegg dei det som elles finst av lause dikt i åttebandsverket. Tanken er å bruke fire timar ein fredag, fire timar ein laurdag og fire timar ein sundag, for å sjå om vi greier alt frå «Til Stella» til «Den smukke familie» – utan nemneverdig kommentering. – dette er tenkt som ein freistnad på å finne ut kva for kjensler vi sit att med etter ei slik oppleving. Lesing av dikt går på omgang.

Møt opp i Orgelhuset på Ekeberg. Lett servering.