Suttungs mjød

Tankar, filosofi, pedagogikk og praksis i suttungrørsla

Month: juli, 2015

content.php

Fredheim solgt til ny forening

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen


Foreninga Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim har kjøpt eigedomen Fredheim på Tangen, huset der Ingeborg Refling Hagen voks opp og virka, av Ingrid Elise Wergeland.

Det ligg føre planar om ei omfattande og særs påkrevd restaurering.

Vi gratulerar og vil oppfordre alle som gleder seg over dette til å bli medlem av foreninga Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim og/eller stø arbeidet med pengegåver og dugnadsinnsats.

Følg med på arbeidet på kulturhusfredheim.no eller på Facebook-sida https://www.facebook.com/kulturhusfredheim.

content.php

Urbanleiren feirer Kinck

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Sigrid Salen inviterar til Kinck-lesing:
kinck

Det er Kinck-år i år, nærmere bestemt 150 år siden Hans E. Kinck ble født. Wergelandakademiet skal feire 4. oktober med framvisning av Flaggermusvinger – Emil Stang Lund m.fl. kommer.

Urbanleiren skal feire med storverket om Niccolo Machiavelli: Mot Karneval. Vi skal også lese Renessansemennesker om Machiavellis tid og by. Jeg gleder meg storlig og har utvidet invitasjonslisten!

Årets urbanleir finner sted i uke 32, mandag 3. til fredag 7. august.

Prosedyren er den vanlige: Man kommer etter arbeidstid, spiser en salat eller suppe og begynner å lese. Vi leser drama/essay frem til 2200 med en enkel kaffepause, og tar til slutt eventuelt en kopp te på taket mens vi fordøyer dagen.

Man melder seg fra dag til dag og herlegger tre blanke tyvekroner hver dag til matutgifter.

Interesserte kan vende seg til Sigrid.Salen@hvam.vgs.no .