Suttungs mjød

Tankar, filosofi, pedagogikk og praksis i suttungrørsla

Category: Kinck

content.php

Urbanleiren feirer Kinck

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Sigrid Salen inviterar til Kinck-lesing:
kinck

Det er Kinck-år i år, nærmere bestemt 150 år siden Hans E. Kinck ble født. Wergelandakademiet skal feire 4. oktober med framvisning av Flaggermusvinger – Emil Stang Lund m.fl. kommer.

Urbanleiren skal feire med storverket om Niccolo Machiavelli: Mot Karneval. Vi skal også lese Renessansemennesker om Machiavellis tid og by. Jeg gleder meg storlig og har utvidet invitasjonslisten!

Årets urbanleir finner sted i uke 32, mandag 3. til fredag 7. august.

Prosedyren er den vanlige: Man kommer etter arbeidstid, spiser en salat eller suppe og begynner å lese. Vi leser drama/essay frem til 2200 med en enkel kaffepause, og tar til slutt eventuelt en kopp te på taket mens vi fordøyer dagen.

Man melder seg fra dag til dag og herlegger tre blanke tyvekroner hver dag til matutgifter.

Interesserte kan vende seg til Sigrid.Salen@hvam.vgs.no .

content.php

«Urbanleir» – les Kinck i veke 34

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Sigrid Salen inviterar alle interesserte til Kinck-lesing, og skriv:

Portrett av Hans E. Kinck

Sommerferien står for døren, og så er det høst (dette har jeg fra Bjørnson).

Og på sensommeren er det Kinck – slik har det alltid vært!

Med andre ord: Det inviteres til urbanleir i uke 34. Vi skal lese Kincks tre små italienske dramaer: Agilulf den vise, Bryllupet i Genua og Lisabettas brødre. I tillegg Boccaccio, og om vi får tid, essays.

Prosedyren er den vanlige: Vi møtes hver dag etter arbeidstid i Pilestredet. Det serveres salat, og så leser vi med en kaffepause. Lesingen avsluttes i ti-tiden. Man melder seg på til hver dag, og det herlegges seksti kroner hver dag til salat og kaffe.

Fint med en preliminær påmelding i løpet av sommeren. Hvis dere vet om andre som vil lese Kinck, så si fra til dem.

Interesserte får sende SMS til Sigrid på 90558650 og merke veke 34 i kalenderen sin «Urbanleir»!