Nicolai Wergeland – allsidig prest og en av fedrene på Eidsvoll

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

 

Nicolai Wergeland malt av Christian Olsen

Foredrag ved Dagne Groven Myhren
til Grunnlovsjubileet 2014

Tangen kirke 17. juni 2013 kl. 18:00

Ved orgelet: Eilev Groven Myhren spiller Nicolai Wergelands bryllupsmarsj.


Dagne Groven Myhren er tidligere professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Dr. Philos. på Henrik Wergeland i 1988. Utga i 1995 (med innledning og kommentarer) Nicolai Wergelands skrift fra 1833, ”Rettfærdig Bedømmelse af Henrik Wergelands Poesie og Karakteer”.