Presseoppslag om Wergelandsfesten på Tangen

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Fine oppslag i lokal-avisene om Wergelandsfesten på Tangen 17. juni 2014:
HA-18.06.2014
Hamar Arbeiderblad 18. juni 2014

17 juni2014Stangeavisa-lite
Stangeavisa 19. juni 2014