«Skyggen» på Bolteløkka skole

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

«Skyggen» av H. C. Andersen vart framført for 5. klasse på Bolteløkka skole den 10. juni 2014.skyggen-tangen Samtale med elevane etterpå gav oss godt innsyn i sider ved dramatiseringa som fungerte bra og mindre bra. Teater-messig ser det ut til å fungere fint å «møte» og spela mot video-skyggen – elevane var ganske sikre på at det var ein person bak scenen – men ingen hadde fått med seg åssen skyggen vart så rik og mektig. Scenen der skyggen fortel om dette bør vi altså omarbeide eller utbrodere. Fantastisk å få slik direkte tilbakemelding, og takk til rektor Dag Gomnæs for at vi fekk lov til å «prøve ut» forestillinga på 5. klasse ved Bolteløkka skole.