Idémyldring for grunnlovsjubileet

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Det er ein del litterært stoff vi kjenner i Suttung-rørsla som kan bli brukt under markering av grunnlovsjubileet i 2014. Vi arbeider med opplegg og framlegg som vi planlegg å sende ut til skoler o.l. Alle som har tankar om stoff som ville passe inn i slike opplegg er velkomne til å kommentere her eller sende E-post til post@suttung.no. Takk!