Nytt tidsskrift

av Gunnar

forside til Tidsskrift om Ingeborg Refling Hagen
Tidsskriftet Nå ble mitt hus velsignet kan bestilles hos utgiver: gunnaras@online.no eller på sms 97 74 09 09.

Det er spennende å gi ut et nytt tidsskrift som skal handle om Ingeborg Refling Hagen og hennes hus Fredheim.

Først drukner jeg i ideer til innhold. Men noe trenger mere bearbeiding – andre ting ligger klart – f.eks. Dagnes program på 17. juni. Og nå som venneforeningen har kjøpt Fredheim! Det er mye som kan skrives om dette prosjektet – spennende er det. Og det sier seg selv at jeg må gi noen glimt fra oppryddinga på Fredheim.
Og jeg kan ikke annet enn gi mitt bidrag til restaurerings-debatten om hva som skal gjøres med Fredheim framover.
Noen glimt fra bak kulissene ble det plass til i første nummer – om hvordan 17. juni-stevnet 2015 blir til.

Så var planen å trykke Johanne Louise sin tale på stevnet. Og jeg la opp til denne i artikkelen foran. Men haken var at Johanne Louise hadde ikke talen klar da jeg trengte den. Men hun hadde en artikkel om hagehistorikk på Fredheim i stedet. Så da ble det den artikkelen.

Hva skal baksiden brukes til? Jo – en gjettekonkurranse om spesielle begivenheter i Ingeborgs liv. Dette ble en slags test på hvor godt man kjente til disse dramatiske fortellingene fra livet hennes.

Hvor godt slo tidsskriftet an?
Vanskelig å svare på – etter å ha solgt 10 eks. og gitt bort like mange. Selv mener jeg det burde være rom for et slikt tiltak – vi har for mye kildeskrifter liggende – dette er interessante skrifter.

Rent tilfeldigvis kom jeg over en artikkel om Ingeborgs nære samarbeidsvenn Erling Elverhøi. Da skjønte jeg at det var nødvendig med en skikkelig presentasjon av Erling og hans og Ingeborgs felles prosjekt: Stein skole. Den kommer – – –
Gunnar A. Steen