Fredheim solgt til ny forening

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen


Foreninga Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim har kjøpt eigedomen Fredheim på Tangen, huset der Ingeborg Refling Hagen voks opp og virka, av Ingrid Elise Wergeland.

Det ligg føre planar om ei omfattande og særs påkrevd restaurering.

Vi gratulerar og vil oppfordre alle som gleder seg over dette til å bli medlem av foreninga Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim og/eller stø arbeidet med pengegåver og dugnadsinnsats.

Følg med på arbeidet på kulturhusfredheim.no eller på Facebook-sida https://www.facebook.com/kulturhusfredheim.