Wergelandsfesten på Tangen 17. juni 2015

av Hallvord Reiar Michaelsen Steen

Den flotte hesten i toget

Den flotte hesten i toget

Alle er velkomne til å bli med å feire Wergelands fødselsdag på Tangen samfunnshus onsdag 17. juni 2015.
Her er utskriftsversjon av programmet (PDF), eller sjå 17. juni-programmet på suttung.no.

Vi treng gode hjelparar for å få stemnet til å fungere – både til rigging og rydding, til matlaging og matsal. Send SMS til Hallvord Reiar på 48603894 om du ser for deg ei oppgåve du kan hjelpe til med.